Loading...
Maximal bonus på PartyPoker

Villkor

Den här webbplatsen ägs och drivs av handelsbolaget Partypokerbonuskod.nu, nedan hänvisat till som bolaget. Alla bonuskoder och tjänster tillgängliga på denna webbplats är underordnade dessa villkor. Genom att använda webbplatsen så binder du dig till dessa villkor.

SEKRETESS
Klicka här för att granska bolagets sekretess-policy.

BESKRIVNING AV WEBBPLATS
På denna webbplats så tillhandahåller bolaget bonuskoder för Party Poker. Bolaget är anknutet till Party Poker och opererar därför under pokerrummets villkor vad gäller bonuskoderna. Därför frånsäger sig bolaget alla garantier för bonuskoderna som tillhandahålls helt på pokerrummets villkor. Det är ditt ansvar att granska Party Pokers villkor.

UPPHOVSRÄTT
Allt innehåll på denna webbplats skyddas av regionala och internationella upphovsrättslagar. Varumärket Party Poker som listas på denna webbplats är Party Gamings egendom medan den specifika sammansättningen av innehåll på denna webbplats är bolagets exklusiva egendom.

SKADEERSÄTTNING
Du binder dig till att ersätta samt hålla bolaget, dess tjänstemän, direktörer och ägare skadefria från alla fodringar framförda av någon trejde part på grund av ditt brytande av dessa villkor eller villkor införlivade genom hänvisning, eller ditt brytande av någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

RÄTTSTVISTER
Om en stämningsansökan eller handling framförs av någon part för att genomtvinga sina villkor under dessa villkor, så är det överenskommet att om bolaget utses till segrande part av domstol inom kompetent jurisdiktion så skall det berättigas till ersättning av rimliga advokatarvoden, expertarvoden, rättstvistavgifter och domstolskostnader utöver all annan ersättning beviljad av domstolen.

Kommentarer
Post a comment now » Sorry, the comments are closed.

Inga kommentarer ännu.

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

Web Analytics